Tiêu thụ bia rượu ở Việt Nam trong nhóm tăng nhanh nhất thế giới

Forbes dẫn giải trình nghiên cứu và khảo sát và nói rõ của Tạp chí y học Lancet (Anh) về hiện trạng sử dụng rượu tại 189 nhà nước và vùng chủ quyền lứa tuổi 1990 – 2017, cho biết tỷ trọng hấp phụ rượu nguyên chất của nước ngoài đang sẵn có thiên hướng tăng nhanh, nhất là ở các nhà nước có mức thu nhập trung bình, nhàng nhàng như Việt Nam, Ấn Độ…

Theo giải trình này, tổng lượng hấp phụ rượu của nước ngoài hằng năm từ 21 tỷ lvài ba năm 1990 lên 35,7 tỷ lít vào 2017, tương đương tăng 70%. Tại lãnh thổ Đông Nam Á, lượng hấp phụ rượu đã tăng 34% trong cỡ chừng 7 năm (2010 – 2017). Ở lứa tuổi này, Việt Nam lại ở phía trong nhóm nhà nước có tốc độ tăng hấp phụ lớn, gần 90% kể từ thời điểm năm 2010. Mức tăng tại Ấn Độ là 37,2%. Năm 2017 trung bình mỗi đối tượng người chi tiêu và sử dụng Việt uống gần 9 lít, con số này tại Ấn Độ là 5,9 lít; Nhật Bản là 7,9 lít… 

Lượng hấp phụ rượu địa cầu lứa tuổi 2010-2017. Ảnh: Forbes.

Lượng hấp phụ rượu tại 1 số ít nước lứa tuổi 2010-2017. Đồ họa : Forbes.

Trong một giải gửi lên tiếng năm 2018, Tổ chức Y tế địa cầu (WHO) cũng chạy thử mức hấp phụ rượu, bia của những người dân Việt là cao khi đối chiếu với những nhà nước khác trong lãnh thổ. Ước tính, nhàng nhàng mỗi đối tượng người chi tiêu và sử dụng Việt trên 15 tuổi hấp phụ 8,3 lít cồn nguyên chất trong một năm, trong dày hơn người Trung Quốc và gấp 4 lần người Singapore. 

Báo cáo của Tạp chí y học Lancent cũng chỉ ra rằng, lượng hấp phụ đồ uống có cồn đang chững dần ở các nhà nước ở các nhà nước đổi thay, như Nga, Anh, Canada. Còn tại Mỹ tốc độ tăng hấp phụ loại đồ uống này khá thấp, khoảng 5,4% từ thời điểm năm 2010. Tính trung bình đầu người thì Moldova là nhà nước có mức hấp phụ rượu số một, 15 lít, và thấp nhất là Kuwait với 0,005 lít hằng năm. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng tỷ lệ người không dùng đến rượu của nước ngoài giảm 3% trong một7 năm, ở mức 43% năm 2017. Cũng với nghiên cứu và khảo sát và nói rõ này, tới năm 2030 châu Âu sẽ không có là lãnh thổ có mức hấp phụ rượu đỉnh cao.

Anh Minh ( theo Forbes )

Sưu Tầm: Internet